tour-of-duty

Panama

Operation Just Cause. 1989 — 1990

Liberia

Liberia. 1990, 1996, 1998
Second Liberian Civil War. 2003

Iraq

Persian Gulf War. Operation Desert Shield. Operation Desert Storm. 1991
Operation Southern Watch. 1992 — 2003
Invasion of Iraq. Operation Iraqi Freedom. 2003

Somalia

Operation Restore Hope. Battle of Mogadishu. 1992 — 1995
Battle of Ras Kamboni. 2007

Kuwait

Kuwait. 1992

Bosnia-Herzegovina

Bosnia-Herzegovina. 1993

Macedonia

Macedonia. 1993

Haiti

Operation Uphold Democracy. 1994 — 1995.
Haiti Rebellion. 2004

Bosnia

Bosnia. 1995

Sierra Leone

Sierra Leone. 1997, 2000

Cambodia

Cambodia. 1997

Congo and Gabon

Congo and Gabon. 1997

Kenya

Kenya. 1998 — 1999
War on Terrorism. 2004

Afghanistan

Afghanistan. 1998
War in Afghanistan. Operation Enduring Freedom. 2001

Sudan

Sudan. 1998

East Timor

East Timor Independence. 1999 — 2001
2000

Serbia

NATO’s bombing of Serbia. 1999

Yemen

Yemen. 2000, 2002
War on Terrorism. 2004

Philippines

OEF-Philippines. 2002

Ivory Coast

Ivory Coast. 2002

Djibouti

Djibouti. 2003
War on Terrorism. 2004

Ethiopia

War on Terrorism. 2004

Saudi Arabia

Saudi Arabia. 1990

Guinea-Bissau

Guinea-Bissau. 1998

Eritrea

War on Terrorism. 2004

Tanzania

Tanzania. 1998 War on Terrorism. 2004

Pakistan

Pakistan. 2006, 2009

Lebanon

Lebanon. 2006

Albania

Operation Silver Wake. 1997

Sudan

Sudan. 1998

Bosnia-Herzegovina

Bosnia-Herzegovina. 1993